Sức khỏe và thể chất

MyVinmec – Trợ lý sức khỏe

4.6
Chi tiết
Ứng dụng MyVinmec là ứng dụng trợ lý y tế thông minh mang lại sức khỏe vượt trội, được phát triển độc quyền bởi Vinmec....

Samsung Health

4.5
Chi tiết
Ứng dụng Samsung Health theo dõi sức khỏe, thường được cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh hoặc đồng hồ Samsung, là một ứng...