VssID

VssID

Có sẵn cho: Android, iOS,

Quảng cáo

VssID là một ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được thiết kế để giúp người dân quản lý thông tin cá nhân của mình về bảo hiểm xã hội và các khoản tiền lương được đóng BHXH một cách dễ dàng và tiện lợi.

VssID cung cấp cho người dùng các tính năng như kiểm tra số BHXH, xem lịch sử đóng BHXH và các khoản tiền lương, cập nhật thông tin cá nhân, đăng ký sử dụng các dịch vụ BHXH điện tử, và nhiều tính năng khác.

VssID cũng cung cấp cho người dùng thông tin về các quyền lợi và trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội, bao gồm tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thai sản, trợ cấp nuôi con và trợ cấp đối tượng hưởng chính sách.

Ứng dụng cũng tích hợp các tính năng bảo mật cao, bao gồm xác thực thông tin cá nhân, mã hóa dữ liệu, chữ ký số và các biện pháp bảo vệ dữ liệu khác để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng.

VssID là một ứng dụng hữu ích cho những người dân đang tham gia Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam để quản lý và kiểm tra thông tin của mình một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Tải ứng dụng VssID

Đánh giá của người dùng:

Dùng tạm ổn.

Thanh Thư Điệp Thị – ★★★★★

Tiện lợi khi truy cập các thông tin liên quan.

Nhi Hồ – ★★★★★

Tôi thấy rất hữu ích và tiện lợi.

Long Nguyen huu – ★★★★★
….

Tính năng của ứng dụng VssID

  • Kiểm tra số BHXH: Người dùng có thể kiểm tra số BHXH của mình để đảm bảo rằng họ đã đóng đủ số tiền BHXH yêu cầu để được hưởng các quyền lợi và trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội.
  • Xem lịch sử đóng BHXH và các khoản tiền lương: Người dùng có thể xem lịch sử đóng BHXH và các khoản tiền lương để biết được số tiền đã đóng và còn lại bao nhiêu để đảm bảo quyền lợi và trợ cấp từ BHXH.
  • Cập nhật thông tin cá nhân: Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình như địa chỉ, số điện thoại và email để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của họ được cập nhật đầy đủ và chính xác.
  • Đăng ký sử dụng các dịch vụ BHXH điện tử: Người dùng có thể đăng ký sử dụng các dịch vụ BHXH điện tử để thực hiện các giao dịch và tra cứu thông tin về BHXH trực tuyến.
  • Tra cứu các quyền lợi và trợ cấp từ BHXH: Người dùng có thể tra cứu thông tin về các quyền lợi và trợ cấp từ BHXH, bao gồm tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thai sản, trợ cấp nuôi con và trợ cấp đối tượng hưởng chính sách.
  • Tính năng bảo mật: VssID được thiết kế với nhiều tính năng bảo mật như xác thực thông tin cá nhân, mã hóa dữ liệu, chữ ký số và các biện pháp bảo vệ dữ liệu khác để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng.
Quảng cáo
VssID
VssID
  • Giá: Miễn phí
  • Chuyên mục: Năng suất
  • Phiên bản: ALL
  • Đánh giá: 4.5
Từ Khóa: